Bildkälla: Stockfoto

A3 tappar intäkter och vänder till rörelseförlust i första kvrtalet

A3 tappar intäkter och vänder till rörelseförlust i första kvrtalet

Tele- och bredbandsoperatören A3 rapporterar lägre intäkter i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet vände till förlust, jämfört med vinst i fjol. Nettoresultatatet föll kraftigt men blev positivt.

Nettoomsättningen sjönk 4,1 procent till 194,5 miljoner kronor (202,8).

Ebitda-resultat blev 16,5 miljoner kronor (18,0), med en ebitda-marginal på 8,5 procent (8,9).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (1,4).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (1,1).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (2,8). Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,09), vilket innebär en minskning med 77,8 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,6 miljoner kronor (31,4).

De operationella kostnader för kvartalet sjönk till 35,5 miljoner kronor (39,9).

- Summa summarum kan jag konstatera att det har varit en "märklig" start på året där vår traditionella telekomverksamhet är stabil medan vårt nya affärsområde "IT-tjänster" är under press. Faktum kvarstår dock att (i) vi är lönsamma, (ii) vi fortsätter amortera på våra lån, samt (iii) investerar för att öka antalet ”Sunrise” RGU:er. Just nu innebär "corona/ covid-19" utmaningar inom affärsområdet för IT-tjänster men jag ser detta mer som ett hack i kurvan som kommer adresseras på samma sätt som vi successivt har förbättrat övriga delar av verksamheten under de föregående kvartalen, kommenterar vd Paul Moonga i delårsrapporten.

A3, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 194,5 202,8 -4,1%
EBITDA 16,5 18,0 -8,3%
EBITDA-marginal 8,5% 8,9%
Rörelseresultat -1,2 1,4
Rörelsemarginal 0,7%
Resultat före skatt -0,6 1,1
Nettoresultat 0,5 2,8 -82,1%
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,09 -77,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 12,6 31,4 -59,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER