Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space får motiverat värde höjt efter köpet av Spacequest - Edison

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space får det motiverade värdet höjt till 5,60 kronor av Edison efter det slutförda förvärvet av Spacequest.

Affären förstärker inte bara AAC:s ebitda (Spacequests ebitda är 0,7 miljoner dollar (5,6 miljoner kronor) under 2020), utan även utvidgar dess tekniska expertis och ger det tillverkningsnärvaro på den viktiga amerikanska marknaden.

Efter AAC:s köp av nederländska Hyperion och kapitalanskaffningen lämnade Edison det motiverade värdet oförändrat på 4,80 kronor per aktie, enligt diskonterad kassaflödesanalys.

Edison justerar nu denna efter köpet av Spacequest. Detta bland annat för att Spacequest medför en betydande ebitda-marginal men också för att utsikterna för kassaflödet förstärks betydande.

AAC-aktien står i skrivande stund på 3,75 kronor, oförändrat för dagen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER