Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space förändrar sin ledningsstruktur

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space förändrar sin ledningsstruktur för att öka bolagets anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. Koncernen inför en decentraliserad ledningsstruktur med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land. Det framgår av ett pressmeddelande.

Koncernledningen kommer att bestå av vd Luis Gomes, finanschef Mats Thideman, affärsutvecklingschef Peter Anderson och teknikchef Andrew Strain. Luis Gomes och Mats Thideman utgör även den strategiska styrningsgruppen.

I den nya ledningsstrukturen blir John Charlick verksamhetschef för Storbritannien, i en roll där han ska leda verksamheten inom design, tillverkning och testning i Glasgow. Mattias Örth får en likartad roll i Uppsala som verksamhetschef för Sverige. Bägge kommer att rapportera till vd.

Detta avspeglar den struktur som redan antagits för Hyperion, som leds av Bert Monna, och Spacequest som leds av Dino Lorenzini. Ross Lang blir finanschef för Storbritannien och rapporterar direkt till koncernens finanschef Mats Thideman.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER