Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space förvärvar SpaceQuest och får in 52 miljoner kronor i riktad emission

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space förvärvar amerikanska SpaceQuest för 8,4 miljoner dollar, motsvarande 75,6 miljoner kronor, där betalning sker med 24 miljoner egna aktier. Det kan även bli tal om en intäktsbaserad tilläggsköpeskilling på maximalt 0,9, 1,0 och 1,3 miljoner dollar under åren 2021-2023. AAC har även genomfört en riktad nyemission som utökades i form av en blockaffär.

SpaceQuest beskrivs som ett framgångsrikt småsatellitföretag och driver en "mycket lönsam" Space as a Service-verksamhet med drift av satelliter i omloppsbana.

"Förvärvet är nästa steg i vår strategi att växa vår verksamhet i USA och att utöka vår Space as a Service-verksamhet. SpaceQuests flotta av satelliter och nätverk av markstationer är ett utmärkt tillskott i vårt SaaS-erbjudande och stärker ytterligare våra planer på att förändra ekonomin i leveranser av data från rymden", säger vd Luis Gomes i en kommentar.

Tillsammans med förvärvet av Hyperion nyligen beräknas AAC-koncernens intäkter pro forma för 2020 öka till 135 miljoner kronor, en ökning med 35 procent mot tidigare bedömning. AAC uppger att de två förvärvet stärker målet att inom en snar framtid nå positivt ebitda och operativt kassaflöde.

Förvärvet av SpaceQuest är villkorat godkännande vid en extra bolagsstämma den 5 november samt att amerikanska myndigheten CFIUS ger grönt ljus.

Separat har AAC meddelat att en riktad nyemission om totalt cirka 19,24 miljoner aktier skett till ett pris om 2,70 kronor per aktie, där köpare är ett fyrtiotal kvalificerade privata investerare och family offices. Dessutom har Erik Penser Bank i en blockaffär mäklat cirka 10,56 miljoner aktier till samma kurs, där säljare är Fouriertransform och Craig Clark. Köpare är samma parter som i den riktade emissionen.

AAC får in 52 miljoner kronor före transaktionskostnader från den riktade nyemissionen som ger en utspädning på 16,7 procent. Jämfört med gårdagens stängningskurs innebär kursen i den riktade nyemissionen en rabatt om 4,4 procent.

Kapitalet ska användas till att öka affärsutvecklingskapaciteten, utveckla en ny högintegrerad software-definierad satellitplattform samt för expansion av SaaS-affären.

"Rymdindustrin utvecklas och växer dag för dag och med den AAC. Det har varit en spännande och händelserik vecka, inte minst med avseende på förvärven av Hyperion Technologies och SpaceQuest, två lönsamma bolag som kompletterar AAC:s nuvarande verksamhet väl. Med vårt breda erbjudande av avancerade delsystem, kompletta satellitplattformar och förmåga att agera helhetsleverantör, från design till dataleverans via vårt Space-as-a-Service-koncept, och med det tillförda kapitalet från den här emissionen har vi säkerställt vår förmåga att leverera ökade volymer med fortsatt stark satsning inom utveckling", uppger vd Luis Gomes.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER