Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space: Händelserik höst - Penser

AAC Clyde Space rapporterade en omsättning på 27,3 mkr i Q3’20 (14,2), samt EBITDA om -2,2 mkr (-7,9).

Vi har gjort mindre prognosförändringar avseende den underliggande verksamheten efter Q3’20-rapporten. xSPANCION-projektet ingår nu med påverkan på omsättningen 2021 – 2023, dock utan resultateffekter.

Motiverat värde idag uppgår till 3,8-4,0 kr per aktie. Våra prognoser reflekterar nyemissionen, samt de nyligen annonserade förvärven fr o m 2021.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER