Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space kallar till årsstämma den 27 maj

Aktieägarna i satellitteknikbolaget AAC Clyde Space kalls till årsstämma torsdagen den 27 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson, Will Whitehorn och Anita Bernie samt nyval av Nicole Robinson styrelseledamot. Omval föreslås av Rolf Hallencreutz som styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER