Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space kallar till extra stämma 22 april för att godkänna förvärvet av Omnisys

Aktieägarna i satellitteknikbolaget AAC Clyde Space kallas till extra bolagsstämma torsdag den 22 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner förvärvet av Omnisys Instruments som aviserades den 1 april. Stämman föreslås godkänna en emission av 20,49 miljoner teckningsoptioner mot betalning i apportegendom i Omnisys.

Vidare föreslås stämman godkänna den riktade nyemission av 39,2 miljoner aktier till teckningskursen 2,55 kronor per aktie, som tillför 100 miljoner kronor och genomförs i samband med förvärvet av Omnisys. Även den emissionen aviserades den 1 april.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER