Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space ökar omsättning och minskar rörelseförlusten under tredje kvartalet

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Tredje kvartalet 2020 var hektiskt och framgångsrikt för AAC Clyde Space där vi fokuserade på att leverera projekt och aktivt förbereda vår framtid. Under hösten har vi vidtagit flera strategiska åtgärder som positionerar AAC Clyde Space för ett ledarskap på småsatellitmarknaden. Vårt mål är att drastiskt förändra ekonomin för rymdbaserade tjänster. Omvandlingen av AAC Clyde Space till ett företag som betjänar ett brett spektrum av företag utanför rymdindustrin med behov av affärskritiska data har nu börjat på allvar", konstaterar vd Luis Gomes.

Omsättningen steg 92,3 procent till 27,3 miljoner kronor (14,2).

Ebitda-resultat blev -2,2 miljoner kronor (-7,9).

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (-11,0).

Resultatet efter skatt blev -4,9 miljoner kronor (-11,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,12).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,8 miljoner kronor (-7,4).

Orderstocken uppgår till 159,4 miljoner kronor (179,6).

"De ökade intäkterna ledde till mer än en halvering av vårt negativa EBITDA under kvartalet, vilket förde oss närmare målet om ett positiv EBITDA 2021 eller 2022. Även det operativa kassaflödet förbättrades väsentligt och var positivt under kvartalet. De åtgärder som vi har vidtagit för att hantera effekterna av pandemin har lyckats mildra de flesta negativa effekterna på verksamheten och har resulterat i att en stor del av förseningarna under andra kvartalet kunnat återhämtas", skriver Luis Gomes i sitt vd-ord.

AAC Clyde Space, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning27,314,292,3%
EBITDA-2,2-7,9
Rörelseresultat-4,9-11,0
Nettoresultat-4,9-11,1
Resultat per aktie, kronor-0,05-0,12
Kassaflöde från löpande verksamhet3,8-7,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER