Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space ökar omsättning och rörelseresultat - drar tillbaka lönsamhetsmål för 2020

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space redovisar ökad omsättning och orderstock under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad rörelseförlust.

Omsättningen steg 10,8 procent till 18,5 miljoner kronor (16,7).

Ebitda-resultat blev -7,5 miljoner kronor (-7,7).

Rörelseresultatet blev -10,3 miljoner kronor (-10,8).

Resultatet efter skatt blev -10,5 miljoner kronor (-11,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,4 miljoner kronor (-3,6).

Orderstocken uppgår till 164 miljoner kronor (126).

Vd Luis Gomes skriver i en kommentar att även om tillväxten var relativt stark hölls
den tillbaka av pandemin. Arbetet i renrum och produktionsanläggningar lades om för att möjliggöra social distansering, vilket hämmade produktionen.

"Vissa leverantörer har haft svårt att leverera i tid, vilket resulterat i förseningar och dämpade bokförda intäkter", berättar bolagschefen.

Trots framgångar tvingar osäkerheten som pandemin orsakar till försiktighet inför framtiden.

"Vårt mål om positivt ebitda och operativt kassaflöde 2021 förutsätter en stark tillväxt, med rådande omständigheter komma bli svåra att nå", säger bolagschefen.

Andra halvan av 2020 förväntas dock att vara händelserik.

AAC Clyde Space, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning18,516,710,8%
EBITDA-7,5-7,7
Rörelseresultat-10,3-10,8
Nettoresultat-10,5-11,0
Resultat per aktie, kronor-0,11-0,14
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,4-3,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER