Bildkälla: Stockfoto

AAC Clyde Space ökar omsättningen 60 procent, små resultatförändringar

AAC Clyde Space ökar omsättningen 60 procent, små resultatförändringar

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en något lägre förlust.

Omsättningen steg 59,7 procent till 23,8 miljoner kronor (14,9).

Ebitda-resultat blev -6,2 miljoner kronor (-6,5).

Rörelseresultatet blev -9,1 miljoner kronor (-9,9).

Resultatet efter skatt blev -9,5 miljoner kronor (-10,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,15).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,2 miljoner kronor (-5,1).

Orderstocken ökade till 183 miljoner kronor från 169 miljoner vid årsskiftet.

"Förbättringen av EBITDA var blygsam, då resultatet påverkades av en större andel tredjepartsprodukter i försäljningsmixen. Båda siffrorna är dock i linje med vår plan att ta bolaget mot tillväxt och lönsamhet. Som jag skrev i Q4-rapporten förväntar vi oss en stark tillväxt under 2020 och att både EBITDA och kassaflöde blir positiva 2021", uppger vd Luis Gomes.

Han fortsätter: "Vår orderstock är fortsatt stark, och vi har hittills inte sett någon minskad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi har ändå vidtagit åtgärder för att förbättra vårt kassaflöde genom att skjuta på icke-brådskande investeringar och hålla ned utgifterna. Åtgärderna medför att vi bibehåller kassalikviditeten och ökar vår beredskap för osäkra tider."

AAC Clyde Space, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 23,8 14,9 59,7%
EBITDA -6,2 -6,5
Rörelseresultat -9,1 -9,9
Nettoresultat -9,5 -10,1
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,15
Kassaflöde från löpande verksamhet -6,2 -5,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER