Bildkälla: Stockfoto

Absolent minskar omsättning men ökar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Luftfiltertillverkaren Absolent redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 29,3 procent till 229,1 miljoner kronor (324). Jämfört med tredje kvartalet är det en ökning om cirka 20 procent, något som beskrivs som ett steg i rätt riktning av vd:n Axel Berntsson.

Ebita-resultat blev 45,7 miljoner kronor (40,7), med en ebita-marginal på 19,9 procent (12,6).

Rörelseresultatet blev 24,6 miljoner kronor (21,7), med en rörelsemarginal på 10,7 procent (6,7).

Resultatet före skatt var 23,2 miljoner kronor (19,8).

Resultatet efter skatt blev 21,8 miljoner kronor (7,8), en ökning med 179,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,9 kronor (0,69), vilket innebär en ökning med 175,4 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,8 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8,2 miljoner kronor (36,5).

Soliditeten uppgick till 30,5 procent vid periodens utgång (41,7)

"Slutligen så vill jag även tacka alla mina kollegor för deras engagemang under ett av de mest utmanande åren vi gått igenom. Vi går ur pandemin som ett starkare bolag tack vare er och jag ser fram mot att få fortsätta vår expansion och utveckling tillsammans under 2021", kommenterar Berntsson.

Absolent, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning229,1324-29,3%
EBITA45,740,712,3%
EBITA-marginal19,9%12,6%
Rörelseresultat24,621,713,4%
Rörelsemarginal10,7%6,7%
Resultat före skatt23,219,817,2%
Nettoresultat21,87,8179,5%
Resultat per aktie, kronor1,90,69175,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet8,236,5-77,5%
Utdelning per aktie, kronor1,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER