Bildkälla: Stockfoto

Acando ansöker om avnotering, utser ny vd och finanschef samt tidigarelägger årsstämman

Acando ansöker om avnotering, utser ny vd och finanschef samt tidigarelägger årsstämman

Styrelsen för Acando har i dag fattat beslut om att ansöka om avnotering av Acandos B-aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Acandos aktier kommer att meddelas snarast efter att Acando erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Acando har vidare beslutat att tidigarelägga årsstämman att hållas den 22 maj 2019 i stället för den 29 maj 2019 som tidigare kommunicerat, för beslut om bland annat val av styrelse och revisor och ändring av Acandos bolagsordning avseende antalet styrelseledamöter.

Igår meddelades att konsultbjässen CGI fullföljer budet på Acando då samtliga villkor är uppfyllda eller har frånfallits. CGI har uppnått 93,7 procent av utestående aktier i Acando.

Beaktat den förändrade situation som föreligger har styrelsen vidare beslutat att inte längre föreslå någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2018.

Vidare uppger bolaget att man senarelägger tidpunkten för publicering av delårsrapporten för perioden januari-mars 2019 till den 31 maj 2019. Om Acando vid denna tidpunkt inte längre är noterat på Nasdaq Stockholm kommer ingen kvartalsrapport att publiceras.

Som en del av de åtgärder som vidtagits för att hantera integreringen av Acando in i CGI, har styrelsen vidare beslutat att entlediga Carl-Magnus Månsson som verkställande direktör och koncernchef för Acando från och med den 18 april 2019. Carl-Magnus Månsson kommer på heltid att assistera CGI i samband med integrationen av Acando och överföringen av arbetsuppgifter till hans efterträdare samt kommer att vara tillgänglig för Acando under en övergångsperiod därefter. Styrelsen har beslutat att förordna Heikki Nikku som verkställande direktör och koncernchef för Acando från och med den 18 april 2019 tills vidare.

Vidare kommer Charles Gill att ersätta Anneli Lindblom som finanschef för Acando från och med den 18 april 2019. Charles Gill är född 1965 och är vice-president för Finance, Northern Europe CGI.

Länkar och källor:

news.cision.com

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER