Bildkälla: Stockfoto

Acando ökar intäkterna och resultatet i tredje kvartalet

Acando ökar intäkterna och resultatet i tredje kvartalet

Konsultbolaget Acando redovisar ökande intäkter och högre resultat i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 590 miljoner kronor (518), en ökning med 14 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (27), med en rörelsemarginal på 5,3 procent (5,2).

Resultatet före skatt var 41 miljoner kronor (26).

Resultatet efter skatt blev 32 miljoner kronor (17). Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor (0,17), vilket innebär en ökning med 76 procent mot föregående år.

Den långsiktiga efterfrågan bedöms vara fortsatt god på hela Acandos marknad, drivet av en accelererande digital transformering, digitalt innehåll i produkter och tjänster samt helt nya användningsområden för teknologi i affärsprocesser. Därmed blir det också avgörande att skapa klara samband mellan strategi, innovation, genomförande användarbeteenden och teknologi, skriver bolaget i delårsrapporten.

Acando kommer att fortsätta utvecklas som bolag i takt med kunderna och deras efterfrågan. Bolagets sammanvägda bedömning är att efterfrågan på de marknader där bolaget är verksamma är tillfredsställande, primärt drivet av ett ökande digitaliseringsbehov. Acando lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser, skriver bolaget om utsikterna.

Acando, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 590 518 13,9%
Rörelseresultat 31 27 14,8%
Rörelsemarginal 5,3% 5,2%
Resultat före skatt 41 26 57,7%
Nettoresultat 32 17 88,2%
Resultat per aktie, kronor 0,30 0,17 76,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER