Bildkälla: Stockfoto

Acando ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet, utdelningen höjs

Acando ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet, utdelningen höjs

Konsultbolaget Acando redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget ökar utdelningen till 1,45 kronor (1,40).

Omsättningen uppgick till 797 miljoner kronor (693), en ökning med 15 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 83 miljoner kronor (87), med en rörelsemarginal på 10,4 procent (12,6).

Resultatet efter skatt blev 63 miljoner kronor (67), en minskning med 6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,60 kronor (0,64), vilket innebär en minskning med 6 procent mot föregående år.

Acando föreslår 1,45 kronor i utdelning (1,40).

Acando, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 797 693 15,0%
Rörelseresultat 83 87 -4,6%
Rörelsemarginal 10,4% 12,6%
Nettoresultat 63 67 -6,0%
Resultat per aktie, kronor 0,60 0,64 -6,3%
Utdelning per aktie, kronor 1,45 1,40 3,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER