Bildkälla: Stockfoto

Acando ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Acando ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Konsultbolaget Acando redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 703 miljoner kronor (621), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 76 miljoner kronor (75), med en rörelsemarginal på 10,8 procent (12,1).

Resultatet efter skatt blev 59 miljoner kronor (54), en ökning med 9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (0,52), vilket innebär en ökning med 8 procent mot föregående år.

Acando, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 703 621 13,2%
Rörelseresultat 76 75 1,3%
Rörelsemarginal 10,8% 12,1%
Nettoresultat 59 54 9,3%
Resultat per aktie, kronor 0,56 0,52 7,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER