Bildkälla: Stockfoto

Acarix genomför riktad nyemission för garanter, utspädningseffekt på 2,3 procent

Acarix uppger att de genomför en riktad nyemission för garanterna från den tidigare företrädesemissionen till teckningskursen 0,712 kronor per aktie. Acarix erhåller ingen betalning för detta utan det sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Den totala utspädningseffekt av de nyemitterade aktierna blir totalt 2,3 procent.

Teckningskursen motsvarar 85 procent av det volymvägda snittpriset mellan 21 augusti till 4 september.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER