Bildkälla: Stockfoto

Acarix minskar omsättning men även rörelseförlusten under andra kvartalet

Acarix redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad förlust.

Omsättningen sjönk 56,0 procent till 292 000 kronor (664 000).

Rörelseresultatet blev -10,36 miljoner kronor (-12,3).

Resultatet efter skatt blev -10,39 miljoner kronor (-12,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (-0,54).

Under andra kvartalet såldes fyra CADScor-System och 660 engångsplåster till slutförbrukare. Utöver dessa system såldes sex demosystem till distributörer och ett system uthyrdes.

Acarix meddelade i mitten av juli att man ska ta in cirka 56 miljoner kronorn i en företrädesemission där teckningsperioden pågår mellan 21 augusti och 4 september.

"Resultatet av en tidigareläggning av ytterligare kapitalanskaffning möjliggör att vi redan i fjärde kvartalet säkrat resurser för att fullt ut utnyttja och vidareförädla Acarix potential genom att fullfölja och implementera vår kommersiella strategi mot en starkare position på marknaden", skriver vd Per Persson.

Acarix, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning0,290,66-56,0%
Rörelseresultat-10,36-12,3
Nettoresultat-10,39-12,3
Resultat per aktie, kronor-0,20-0,54
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER