Bildkälla: Stockfoto

Acast ökar omsättning men även förlusten under Q1 - trevande start på året i Europa

Podcastbolaget Acast redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 51,1 procent till 298,3 miljoner kronor (197,4). I Europa var tillväxten 35 procent, i USA var den 107 procent och i övriga världen var den 47 procent.

Justerat ebitda-resultat uppgick till -67,8 miljoner kronor (-33,6).

Rörelseresultatet blev -80,0 miljoner kronor (-44,4).

Resultatet efter skatt blev -73,2 miljoner kronor (-49,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (-18,62).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -64,0 miljoner kronor (1,1).

Antalet lyssningar uppgick till 1 256 miljoner (872) och ARPL förbättrades till 0,24 kronor (0,23).

"Under årets första kvartal har Acast fortsatt befästa positionen som världens ledande bolag inom det öppna podcastekosystemet. Vi har under kvartalet ökat antalet podcasts knutna till Acast från 40 000 till 47 000 och antalet lyssningar har ökat med 44 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt som vi får ett större podcastutbud, växer potentialen för att driva annonsintäkter. Inte minst i Nordamerika där nettoomsättningen ökat tresiffrigt medan den europeiska annonsmarknaden upplevt en mer trevande start på året", skriver vd Ross Adamas i rapporten.

Acast, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning298,3197,451,1%
EBITDA, justerat-67,8-33,6
Rörelseresultat-80,0-44,4
Nettoresultat-73,2-49,2
Resultat per aktie, kronor-0,41-18,62
Kassaflöde från löpande verksamhet-64,01,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER