Bildkälla: Stockfoto

Acast ökar omsättningen med 40,3 procent - över en miljard lyssningar

Podcastbolaget Acast redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 40,3 procent till 336,5 miljoner kronor (239,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till -28,2 miljoner kronor (-6,6).

Rörelseresultatet blev -39,5 miljoner kronor (-13,0).

Resultatet efter skatt blev -25,3 miljoner kronor (-28,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 27,6 miljoner kronor (-54,7).

Antalet lyssningar uppgick till 1 091 miljoner (863) och ARPL förbättrades till 0,31 kronor (0,28).

"När vi ser till det fjärde kvartalet så uppgick nettoomsättningstillväxten till 40 procent och vi nådde en rekordhög nettoomsättning. Tillväxten är särskilt imponerande mot bakgrund av att vi under det fjärde kvartalet 2020 hade en ovanligt stark tillväxt på grund av Covid-19 och den efterföljande återhämtningen på annonsmarknaden. Vår intjäningsförmåga per lyssning (Average revenue per listen, ARPL), ökade under fjärde kvartalet till 0,31 SEK jämfört med 0,28 SEK samma period förra året. Ju högre intjäningsförmåga vi har, desto mer pengar kan vi förmedla vidare till poddkreatörerna vilket gör oss till en fortsatt attraktiv samarbetspartner", skriver Ross Adams, vd på Acast.

Acast, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning336,5239,940,3%
EBITDA, justerat-28,2-6,6
Rörelseresultat-39,5-13,0
Nettoresultat-25,3-28,1
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,21
Kassaflöde från löpande verksamhet27,6-54,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER