Bildkälla: Stockfoto

Acosense ökade förlusten under andra kvartalet

Acosense ökade förlusten under andra kvartalet

Instrumentföretaget Acosense ökade förlusten under andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 36 000 kronor (48 000) och avser försäljning och uthyrning av instrument. Övriga rörelseintäkter var 566 000 kronor (657 000) och avser bidrag.

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet efter skatt blev -3,4 miljoner kronor (-2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,53 kronor (-0,36).

Kassa och bank uppgick till 1,7 miljoner kronor (11,4).

"Trots, eller kanske tack vare, bolagets insats i våras har vi nu en fullspäckad höst och vinter med många intressanta offerter att hantera och ett stort och oerhört viktigt projekt att sjösätta. Att bli utvalda för finansiering, i tuff konkurrens med EUs samlade innovationsbolag där endast 5 procent av ansökningarna beviljas, är en enorm fjäder i hatten. Genomförandet kommer att innebära stor exponering ute på marknaden, flertalet intressanta och kommunicerbara affärsupplägg med fokus på mjukvara, maskininlärning och synen på vårt erbjudande som en tjänst snarare än ett instrument, samt en fördjupad relation till såväl kunder som leverantörer", skriver Karl Nilsson i sitt vd-ord.

Acosense, Mkr 2019-04-01 - 2019-06-30 2018-04-01 - 2018-06-30
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,3 -2,3
Nettoresultat -3,4 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,53 -0,36
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER