Bildkälla: Stockfoto

Acosense ökar förlusten i Q1

Instrumentföretaget Acosense redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt steg även rörelseförlusten under perioden.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,0).

"2022 startade med bra fart och flera uppföljningsorders. Bland annat fick vi order på två instrument från en ny kund, den första på den tyska marknaden. Det intensifierade försäljningsarbetet från hösten 2021 har gett resultat och gjort att orderläget ser bättre ut än på länge. Intäkterna fortsatte att öka som ett resultat av vår nya affärsmodell som implementerades under förra året", kommenterar vd Karl Nilsson.

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-0,9). Det negativa resultatet är till stor del kopplat till kostnader för teknikutvecklingen. Men den största anledningen till att resultatet är lägre än jämförelseperioden är att bidraget hänförligt till H2020-projektet har arbetats upp till fullo, enligt bolaget.

Resultatet efter skatt blev -3,1 miljoner kronor (-0,9), och per aktie 0,10 kronor (-0,04).

Likvida medel uppgick till 6,2 miljoner kronor (10,7).

Acosense, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning0,40,0
Rörelseresultat-3,0-0,9
Nettoresultat-3,1-0,9
Resultat per aktie, kronor0,10-0,04
Likvida medel6,210,7-42,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER