Bildkälla: Stockfoto

Acosense ökar omsättning och minskar förlust under tredje kvartalet

Acosense ökar omsättning och minskar förlust under tredje kvartalet

Instrumentföretaget Acosense redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,39).

Acosense, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 0,5 0
Rörelseresultat -1,5 -2,5
Nettoresultat -1,6 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,39
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER