Bildkälla: Stockfoto

Acosense valberedning föreslår nyval av Lars Alervall som ordförande

Aktieägarna i instrumentföretaget Acosense kallas till årsstämma måndagen den 16 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Lars Alervall som styrelseordförande och Marie Landfors som styrelseledamot. Nuvarande ordförande Ingvar Andersson lämnar styrelsen. Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Eriksson, Lottie Lind och Peter Sprigg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 miljoner aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER