Bildkälla: Stockfoto

Acosenses valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Acosenses valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i instrumentföretaget Acosense kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj i Göteborg.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 12,25 miljoner och högst 50 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 15 miljoner aktier vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingvar Andersson, Peter Eriksson och Per Zellman samt nyval av Peter Sprigg som styrelseledamot. Ledamöterna Lars-Olof Gustavsson och Peter Löfgren har avböjt omval. Ingvar Andersson föreslås till omval som styrelseordförande.

Peter Sprigg är nytillträdd vd för verkstadsbolaget Precomp Solutions i Ulricehamn. Han är även styrelseledamot i Ulricehamns Sparbank och Ulricehamn Energi.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER