Bildkälla: Stockfoto

Acrinova avser genomföra riktad nyemission om högst 49,5 miljoner kronor

Acrinova avser genomföra riktad nyemission om högst 49,5 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Acrinova har beslutat att genomföra en riktad nyemission om högst 49,5 miljoner kronor. Nyemissionen är på högst totalt 2 199 600 aktier för 22,50 kronor per aktie.

"Som en del av vår expansionsstrategi genomför vi nu en riktad nyemission för att möjliggöra ytterligare värdeskapande aktiviteter för Acrinova. Genom den riktade nyemissionen kan Acrinova tillföras ytterligare kapital på ett effektivt sätt - kapital som bidrar till att ytterligare förstärka vår finansiella ställning", säger vd Ulf Wallén i ett pressmeddelande.

Styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna på sikt att genom nyemissionen få in nya kapitalstarka ägare i bolaget och därmed bredda basen av större investerare samtidigt som bolaget tillförs kapital som möjliggör en fortsatt expansiv tillväxt genom förvärv av fastigheter och bolag.

Emissionskursen är fastställd utifrån den volymviktade genomsnittskursen mellan 26 februari 2020 och 10 mars 2020 med en rabatt på cirka 5,5 procent.

Nyemissionen riktar sig till investerare där varje enskild investerare åtar sig att investera för ett belopp motsvarande minst 100 000 euro. Minimiposten har därför fastställts till 4 888 aktier och antalet miniposter för varje enskild tecknare uppgår till minst 10 poster (motsvarande cirka 102 354 euro baserat på den av Riksbanken fastställda växlingskursen för SEK/EUR per den 10 mars 2020).

Baserat på idag registrerat aktiekapital medför denna riktade nyemission en utspädning om högst cirka 10 procent för Acrinovas befintliga aktieägare.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER