Bildkälla: Stockfoto

Acrinova får in 100 miljoner kronor i riktad nyemission

Fastighetsbolaget Acrinova får in 100 miljoner kronor genom en riktad nyemission som tecknas av Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB. Teckningskursen är 12,25 kronor per A- respektive B-aktie.

Kapitaltillskottet ska användas för att stärka Acrinovas kapitalbas och möjliggöra den fortsatta utvecklingen och tillväxten av fastighetsportföljen i linje med bolagets finansiella mål att uppnå ett fastighetsbestånd på cirka 4 miljarder kronor vid utgången av 2025, uppges det i ett pressmeddelande.

"Att Peter Åman, genom Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB, väljer att investera i Acrinova tillför värde ur flera perspektiv. Bolaget får ett kapitaltillskott samtidigt som vi får tillgång till Peters breda branschkunskap och gedigna fastighetskunnande. Hans kompetens kommer att utgöra en stor tillgång för Acrinova och vår förhoppning är att Peter ska väljas in som styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Allt sammantaget kommer detta att få betydelse för vår fortsatta ambitiösa tillväxtresa som skapar värde för alla aktieägare", kommenterar vd Ulf Wallén.

Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand kommer efter emissionen ha ett innehav om 13,4 procent av antalet aktier och 13,5 procent av antalet röster i Acrinova.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER