Bildkälla: Stockfoto

Acrinova minskade förvaltningsresultatet - siktar på nå helårsmål fastighetsvärde

Fastighetsbolaget Acrinova redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 22,6 miljoner kronor (27,5).

Hyresintäkterna uppgick till 15,5 miljoner kronor (16,5), en minskning med 6,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 3,1 miljoner kronor (5,3), en minskning med 41,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 41,9 miljoner kronor (3,7).

Resultatet efter skatt blev 33,5 miljoner kronor (3,5), en ökning med 857,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,70 kronor (0,09), vilket innebär en ökning med 677,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 12,93 kronor (11,48).

"Vi befinner oss halvvägs in i 2021 och Acrinovas tillväxtresa går som planerat. Under Q2 har vi fullföljt avtalet om förvärvet av Skåneporten, vårt största förvärv hittills. Det innebär att vi nu har sprängt miljardvallen! Med detta i hamn har vi vid halvårsskiftet ett fastighetsvärde på drygt 1,2 mdkr vilket innebär att vi närmar oss helårsmålet för 2021 om 1,5 mdkr. På sikt är målet att Acrinova år 2025 ska ha fastigheter för 4 mdkr i portföljen", skriver bolaget.

Acrinova, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter15,516,5-6,1%
Förvaltningsresultat3,15,3-41,5%
Resultat före skatt41,93,71 032,4%
Nettoresultat33,53,5857,1%
Resultat per aktie, kronor0,700,09677,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor12,9311,4812,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER