Bildkälla: Stockfoto

Acrinova ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Acrinova redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 20,4 miljoner kronor (16,5), en ökning med 23,6 procent mot föregående år. Totala intäkter var 25,2 miljoner kronor (25,8).

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,3 miljoner kronor (4,9), en ökning med 69,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 92,5 miljoner kronor (8,9). Resultatet efter skatt blev 72,1 miljoner kronor (6,3). Resultat per aktie hamnade på 1,23 kronor (0,15). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter var 71,7 miljoner kronor (4,1).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 14,21 kronor (11,64).

Acrinova har som målsättning att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd till ett värde om minst 1,5 miljarder kronor, för att därefter öka till cirka 4 miljarder vid utgången av 2025.

Acrinova, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Hyresintäkter20,416,523,6%
Förvaltningsresultat8,34,969,4%
Resultat före skatt92,58,9939,3%
Nettoresultat72,16,31 044,4%
Resultat per aktie, kronor1,230,15720,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor14,2111,6422,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER