Bildkälla: Stockfoto

Acrinova redovisar minskat förvaltningsresultat under andra kvartalet, substansvärdet ökade

Fastighetsbolaget Acrinova redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar även en minskad nettovinst.

Acrinovas hyresintäkter uppgick till 16,5 miljoner kronor under andra kvartalet (9,5), en ökning med 73,7 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet var 18,9 miljoner kronor (18,3).

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,3 miljoner kronor (5,6), en minskning med 5,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 3,7 miljoner kronor (14,3).

Resultatet efter skatt blev 3,5 miljoner kronor (11,4), en minskning med 69,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (0,8), vilket innebär en minskning med 78,8 procent mot föregående år.

Långsiktigt substansvärde, EPRA NAV, för det första halvåret uppgick till 22,96 kronor (21,38).

"För Acrinovas del har vi på fastighetsdelen inte sett några större effekter av denna ekonomiska nedgång. Den övervägande delen av våra hyresgäster tillhör inte de branscher som drabbats hårdast. Effekten på vår fastighetsdel är några hundratusen kronor i hyresrabatter. Vårt dotterbolag VVS-huset har drabbats hårdare av coronaeffekter", uppger bolagets vd Ulf Wallén.

Under mars till maj tappade VVS-huset en del privatkunder, men under juni började bolaget se en återhämtning.
Acrinova, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter16,59,573,7%
Förvaltningsresultat5,35,6-5,4%
Resultat före skatt3,714,3-74,1%
Nettoresultat3,511,4-69,3%
Resultat per aktie, kronor0,170,8-78,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER