Bildkälla: Stockfoto

Acroud ökar omsättningen men minskar justerat ebitda-resultat - investerar i tillväxtinitiativ för framtiden

Bettingbolaget Acroud redovisar ökande omsättning men minskat justerat ebitda-resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 72,2 procent till 6,2 miljoner euro (3,6).

Ebitda-resultat blev 1,2 miljoner euro (1,5), med en ebitda-marginal på 19,4 procent (41,7).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1,5 miljoner euro (2,1), med en justerad ebitda-marginal på 24,2 procent (58,3).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner euro (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,002 euro (-0,015). Justerat resultat per aktie blev 0,002 euro (0,017), vilket innebär en minskning med 88,2 procent mot föregående år.

"Under andra kvartalet tog vi ett aktivt beslut om att investera i nya tillväxtinitiativ för framtiden, vilket skett på bekostnad av kortsiktig lönsamhet, med en justerad ebitda om 1 500 tusen euro. Det vore fel att säga att vi är nöjda. Förändringsarbetet pågår i hög takt, men ebitda-resultatet av detta utvecklas långsammare än vi önskar", uppger vd Robert Andersson.

Andersson skriver vidare att Acroud går steg för steg från att vara en traditionell aktör
med jämförelsesajter till en produktmix med mer komplexa lösningar som har höga inträdesbarriärer och högkvalitativt innehåll.

"Jag ser med tillförsikt på framtiden, eftersom vi har uppnått några viktiga milstolpar och kan se en stark utveckling i de underliggande nyckeltalen. Det är med stor optimism som jag ser fram emot det andra halvåret", avslutar Andersson.

Acroud, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning6,23,672,2%
EBITDA1,21,5-20,0%
EBITDA-marginal19,4%41,7%
EBITDA, justerat1,52,1-28,6%
EBITDA-marginal, justerad24,2%58,3%
Nettoresultat-0,3-1,1
Resultat per aktie, EUR-0,002-0,015
Resultat per aktie, justerat, EUR0,0020,017-88,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER