Bildkälla: Stockfoto

Acroud tar in 75 miljoner kronor i riktad nyemission

Bettingbolaget Acroud har genomfört en riktad nyemission som tillför det cirka 75 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattade 35 294 118 aktier till priset av 2,55 kronor per aktie. Teckningskursen blev fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av ABG Sundal Collier och har en rabatt på 15 procent mot Acroud-aktiens senaste stängningskurs på tisdagen.

5 820 759 aktier i emissionen kommer att betalas genom kvittning mot 14,8 miljoner kronor av bolagets utestående obligationer. Bolagets två största aktieägare, Trottholmen AB och Strategic Investment AS allokerades 15 506 659 aktier i emissionen.

Utspädningseffekten från emissionen är cirka 32 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

"Emissionen kommer göra det möjligt för bolaget att agera snabbt när attraktiva möjligheter för förvärv uppstår och ytterligare stärka bolagets finansiella ställning", skriver Acroud.

Utöver emissionen skriver Acroud att dess styrelse har beslutat om att emittera ytterligare 3 051 548 aktier för förvärvet som kommunicerades den 17 november. Inräknat för denna emission landar utspädningseffekten på cirka 34 procent av antalet aktier och röster.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER