Bildkälla: Stockfoto

Actic vill göra företrädesemission, ändrar till en landbaserad organisationsstruktur

Gymkedjan Actic har beslutat att genomföra en företrädesemission på cirka 52,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget aviserar också en ny organisationsstruktur som är landsbaserad, enligt två separata pressmeddelanden.

Syftet med emissionen är att stärka balansräkningen samt finansiera investeringar för tillväxt. Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från några av Actics större aktieägare.

Villkoren i emissionen är att fem aktier berättigar till två nya aktier till kursen 8,25 kronor per aktie. Teckningsperioden är mellan 22 april och 9 maj. Emission omfattar totalt 6,36 miljoner aktier och har en utspädningseffekt på cirka 28,6 procent av aktierna.

Actic uppger också att man har kommit överens med sin huvudlångivare DNB om en refinansiering av verksamheten, vilket förutsätter att emissionen genomförs.

När det kommer till den nya organisationsstrukturen är målet att den ska frigöra cirka 30 miljoner kronor på årsbasis för investeringar i bolagets verksamhet. Målet är att öka kundnöjdhet och konkurrenskraften.

Actics nya koncernledning kommer bestå av tillförordnade vd Anna Eskhult, arbetande ordförande Olav Johan Thorstad samt landscheferna för Sverige, Norge och Tyskland. Den nya organisationen är planerad att träda i kraft den 1 april.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER