Bildkälla: Stockfoto

Acucort rapporterar små resultatförändringar

Life science-bolaget Acucort redovisar som planerat ingen omsättning i andra kvartalet medan resultatförändringarna var små.

"Acucort var tidigt ute och genomförde förändringar, tillsammans med vår tillverkningspartner Adhex Pharma i Dijon, Frankrike och våra regulatoriska experter på ProPharma Group, för att begränsa påverkan av pandemin på bolagets utveckling. Vår bedömning är att arbetet har varit mycket framgångsrikt och att vi står väl rustade", kommenterar vd Jonas Jönmark som tillträdde den 10 augusti.

Rörelseresultatet liksom resultatet före och efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-2,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,23).

Likvida medel uppgick till 27,9 miljoner kronor (34,0).

"Under perioden har stor kraft lagts på att ta fram bra underlag till Läkemedelsverket för vår ansökan om nationellt marknadsgodkännande av ISICORT i Sverige. Arbetet har följt den utsatta tidsplanen. I februari mottog vi den första utvärderingsrapporten, som besvarades i maj. Tack vare det omfattande arbetet som hade lagts ner på att besvara den första rapporten, innehöll den andra utvärderingsrapporten mycket färre frågor. I ett pressmeddelande den 15 juli bekräftade Acucort framsteg i ansökningsprocessen och enligt plan lämnade vi in svarsdossiern avseende den andra utvärderingsrapporten", uppger Acucort-chefen.


Acucort, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,1-2,2
Resultat före skatt-2,1-2,2
Nettoresultat-2,1-2,2
Resultat per aktie, kronor-0,11-0,23
Likvida medel27,934,0-17,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER