Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S minskade 1,24 procent i september - ökat sin position i Bonesupport

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 1,24 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,66 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Av fondens större positioner gav Kahoot ett positivt bidrag till avkastningen medan Bonesupport hade en kraftig negativ utveckling under månaden. Andra innehav som bidrog positivt till fonden var Kalera, Initiator Pharma och Alternus Energy. Även fondens blankade innehav hade en positiv påverkan på fondens avkastning.

Gällande Bonesupport skriver förvaltarna att deras registreringsgrundande studie i USA inte nått ett konklusivt resultat då bortfallet av patienter varit för högt.

"Ledning bedömer att covid-19 har varit hämmande men samtidigt öppnat upp för att god återhämtning och bevisade patientnytta kan varit bidragande. En missnöjd patient med skadat och infekterat ben besöker troligen sjukhuset för uppföljning tror vi. Trots att vi förtjänstfullt handlat aktien i samband med nyheten har kursfallet om dryga 50 procent drabbat avkastningen under månaden", skriver förvaltarna.

Sammantaget bedömer förvaltarna att den fallerande studien är ett bakslag men att man har fortsatt förtroende för bolagets produkterbjudande och ledning. Fonden har ökat sitt ägande i Bonesupport signifikant under september.

Förvaltarna fortsätter med att kommentera fastighetssektorn där räntorna stigit under månaden. Centralbanker har både höjt och indikerat kommande räntehöjningar.

"Under månaden noterade vi hur Akelius Fastigheter valt att helt lämnad den svenska fastighetsmarknaden i en av de större affärerna senaste 20 åren. Under 2020 frångick Akelius sin rullande ROT-strategi med hänvisning till att avkastningspotentialen helt enkelt var för låg. Ett bolags agerande är en datapunkt i mängden, men nog är det intressant att begrunda en av Sveriges mest framstående investerares agerande. Vi funderar på ifall marknadens jakt på ”okorrelerad riskfri avkastning” gått för långt", skriver förvaltarna.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att de deltagit i ett antal börsintroduktioner under månaden och fondens goda tilldelning i relation till bolagens popularitet visar på ett gott renommé bland nordens investmentbanker.

Adrigo Small & Midcap L/S, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-1,24
Fond i år, förändring i procent-1,66
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER