Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S minskade 3,61 procent i juli - norska innehaven tynger portföljen

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 3,61 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,12 procent. Det framgår av en månadsrapport skriver av fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Under månaden gynnades fondens avkastning mest av innehaven i Bergman & Beving, Bonesupport, Veoneer och 24Storage. Återigen påverkades fonden kraftigt negativt av exponeringen mot den norska marknaden där innehaven var ner cirka -5,0 procent.

Ett av innehaven som tyngt fondens portfölj under månaden är Kahoot som är ner -35,0 procent under juli.

"Tillväxten i antalet betalande kunder var en besvikelse under andra kvartalet även om vi tar hänsyn till att fjolårets andra kvartal var extraordinärt starkt. Kahoot har genomfört ett antal förvärv under det senaste halvåret vilket kan ha tagit upp en stor del av ledningens tid och därmed påverkat tillväxten negativt", skriver förvaltarna.

Vidare skriver Östlin och Eriksson att efter de sålt fondens innehav i Enea nu har återvänt till aktien. Enligt förvaltarna har bolaget genomfört flera lyckosamma förvärv senaste åren och anser att dagens värdering av bolaget ser attraktiv ut, i synnerhet jämfört med andra mjukvaruleverantörer.

"Vi fortsätter att aktivt arbeta med portföljen för att vända den negativa trenden och ser fram emot hösten med fler fysiska företagsbesök i takt med att restriktionerna lättar", avslutar förvaltarna.

Adrigo Small & Midcap L/S, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,61
Index MM, förändring i procent6,3
Fond i år, förändring i procent-7,12
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER