Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S minskade 5,01 procent i februari - konsekvenserna av kriget på den globala marknaden fortsatt oklara

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 5,01 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,48 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Initialt skriver förvaltarna att aktiemarknaderna hade börjat ta höjd för att den ryska invasionen av Ukraina skulle ske redan innan kriget utbröt, men noterar att volatiliteten varit hög sedan situationen var ett faktum. De noterar att energi- och oljepriser stigit kraftigt det senaste, samtidigt som efterfrågan på lagringskapacitet ökat - vilket bidrar till högre rater.

Högre rater förklaras gynna innehavet Frontline, som utvecklades starkt under månaden.

"Bolaget levererade en Q4-rapport enligt förväntan. Det framkom dock att avtal
slutna för Q122 var betydligt bättre än väntat. Vi tror detta hänför sig till Frontlines mycket moderna flotta vilken bidrar till högre kapacitetsutnyttjande och högre rater. Vi ser framför oss en fortsatt stigande oljeproduktion i USA vilket kommer leda till längre transportavstånd och därmed starkare fraktrater", kommenterar förvaltarna Frontline.

Vidare noterar duon de ekonomiska sanktioner som belagts på Ryssland, där landets valuta kraschat mycket på grund av att ryska banker stängts ute från betalningssystemet Swift. Samtidigt menar de att konsekvenserna av kriget på den globala marknaden framöver är svår att sia om.

Förvaltarna noterar även hur verkstadsbolag handlats svagt under perioden, samtidigt som aktier kopplat till fastigheter, råvarukänsliga bolag samt hållbara alternativ utvecklats starkt.

Fortsättningsvis förklarar förvaltarna att de inför februari var för optimistiska angående marknadsutvecklingen, och menar att de inte skulle ha täckt sina korta positioner.

Avslutningsvis skriver duon att fondens noterade starka rapporter från långa innehaven Online Brands, Opter och Bonesupport under februari. Samtidigt förklaras Arla Plast ha kommit med en svag rapport, drivet av höga råmaterialpriser.

Adrigo Small & Midcap L/S, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,01
Fond i år, förändring i procent-4,48
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER