Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S minskade 7,01 procent i april - deltog i Initiator Pharmas riktade nyemission

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 7,01 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,41 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att huvuddelen av nedgången skedde under sista veckan av månaden, där i stort sett hela den negativa avkastningen kom från tre mindre likvida positioner. Inga företagsspecifika nyheter förklaras ha motiverat kursrörelserna. Bonesupport beskrivs som ett av bolagen, som enligt förvaltarna dessutom släppte en stark rapport under perioden.

Vidare bedöms volymutvecklingen för konjunkturkänsliga bolag varit fortsatt stark under första kvartalet i år, där efterfrågan enligt förvaltarna kommer från företagens vilja att bygga upp lager. Under nästkommande kvartal väntas även de företag som lyckas kompensera inflationen med prishöjningar sticka ut.

Gällande enskilda aktier tas det nygamla innehavet Getinge upp, som föll omkring 15 procent i april. Bolaget släppte under perioden en rapport som inte mötte förväntningarna, men förvaltarna ser positivt på företaget framöver - och spår ökad efterfrågan på deras mer lönsamma produkter.

Förvaltarna skriver vidare och förklarar att de besökte Camurus under månaden. De förväntar sig en fortsatt god försäljning globalt för bolagets läkemedel Buvidal, som syftar till att behandla opioidberoende, och positionen i bioteknikföretaget är nu ett av fondens största.

"Under månaden tecknade vi ytterligare aktier i Initiator Pharma via en riktad nyemission, tillsammans med vår medinvesterare och bolagets största ägare Linc. Sedan investeringen har Initiator Pharma gjort fler framsteg och intressanta avtal. Med ett börsvärde på ringa 350 miljoner kronor anser vi att riskprofilen ur ett aktieperspektiv är klart attraktiv", avslutar förvaltarna.

Adrigo Small & Midcap L/S, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,01
Fond i år, förändring i procent-16,41
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER