Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S ökade 1,31 procent i november - Online Brands Nordic nytt innehav

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S steg 1,31 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Fondens större positioner gav ett mindre negativt bidrag under månaden. Av de medelstora gav 24Storage, Online Brands Nordic och Profoto positiv effekt. Fondens mindre innehav i Vaccibody och Opter utvecklades också bra. Fondens blankade innehav hade under november negativ påverkan på avkastningen. Bakom lyftet i Vaccibody låg företagets sammanslagning med amerikanska Regeneron, enligt förvaltarna.

Under månaden noterade fonden ett bud på innehavet 24Storage. Budgivare var amerikanska TIAA till en kurs om 62 kr, vilket motsvarade en premie på cirka 31 procent. Förvaltarna förklarar vidare att Shurgard senare under månaden kom med ett konkurrande bud om 72 kronor per aktie. TIAA svarade med att höja sitt bud ytterligare, till 76 kronor, och förvaltarna accepterade detta.

I november adderade fonden ett nytt innehav till portföljen, Online Brands Nordic ”OBAB”, vilket skedde genom en riktad emission. Via ett omvänt förvärv tidigare under året består OBAB idag av CaMa-gruppen med de helägda e-handlarna Trendcarpet och Hatshop.

”OBAB skall fortsatt driva hög organisk tillväxt i underliggande e-handlare, men ledning och styrelse har varit tydliga med att förvärv är på agendan. Vi är ofta försiktiga med förvärvsintensiva bolag, speciellt av mer konglomeratstruktur, men i OBAB förlitar vi oss på bevisad kunskap av att förvärva samt förfina e-handelsbolag. Vi ser stora mervärden i att OBAB kan förvärva, mindre e-handlare och förbättra affärsmodellen för att bolagen skall nå nästa nivå och därmed skapa aktieägarvärde”, kommenterar förvaltarna.

Vidare lyfter förvaltarna fram Opter. Bolaget som säljer transportsoptimeringssystem noterades under månaden.

”Opter har en stark historik av lönsam tillväxt och vi tror att trenden framöver kommer vara stark. Aktien är upp cirka 30 procent sedan noteringen men handlas fortsatt med rabatt mot jämförbara SaaS-bolag. Opter urskiljer sig mot jämförelsekorgen då de opererar med 30-procentiga rörelsemarginaler utan dopning från aktiverade kostnader, ofta ett otyg i mjukvarutunga snabbväxare”, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis nämner förvaltarna mobillärandespelet Kahoot som presenterade en stark rapport under tredje kvartalet. Framöver tror förvaltarna att bolaget kommer nå sina finansiella mål och se reaktioner uppåt i aktiekursen efter fallet på drygt 35 procent sedan början av september.

Adrigo Small & Midcap L/S, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent1,31
Fond i år, förändring i procent-5,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER