Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S ökade 3,71 procent i februari - positiva till Dometic

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S steg 3,71 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Bland fondens stora och medelstora bolag var de främsta bidragsgivarna under månaden Kalera, Vaccibody, Cdon, Veoneer och Efecte. Bland de små bolagen gav Cellink och RaySearch god avkastning. Fondens blankade innehav hade sammantaget en negativ effekt på avkastningen.

Förvaltarna skriver att sedan årsskiftet har de byggt upp en medelstor position i Dometic. Juan Vargues, som är vd på bolaget, fortsatte att under 2020 driva produktutvecklingen framåt samtidigt som nästan 50 procent av produkterna rationaliserades bort.

"Kombinationen nya produkter, minskade produktunderhållskostnader och lägre kapitalbindning bör vara positivt för kassaflödet under kommande år. Därtill agerade Bolaget snabbt och resolut för att få ned kostnadsbasen under året. Vi noterar att stöd och minskade kostnader bidrog med dryga 200 miljoner under året, men likväl är Bolagets agerande imponerande, speciellt flytten av produktion från Kina till Mexiko. Bolaget gick in i 2021 med en trimmad kostnadsbas och en kraftig efterfrågetillväxt i ryggen", kommenterar förvaltarna.

Vidare skriver Östlin och Eriksson att Dometic har en orderbok motsvarande över två månaders produktion, väsentligt längre än den normala som ligger på två veckor. Förvaltarna tror att Dometics rörelsemarginal kan överraska positivt under 2021.

Fonden har även valt att ta in XMReality under februari.

"Bolaget tillhandahåller ett verktyg där du via AR (augmented reality) hjälper serviceteknikers att åtgärda driftstörningar utan fysisk närvaro. Kunderna får en snabb och kostnadseffektiv service utan längre produktionsstopp. Kursen har utvecklats minst sagt mediokert sedan introduktionen men Bolaget har under 2020 lyckats skala upp antalet användare och bland kunderna återfinns bland annat Nestlé, ABB och Heineken. Tillväxten kommer från lägre nivåer men vi tror Bolaget har intressanta år framför sig."

Adrigo Small & Midcap L/S, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent3,71
Fond i år, förändring i procent13,74
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER