Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S sjönk 3,09 procent i april - Kalera tyngde utvecklingen

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 3,09 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Under månaden gynnades fonden av innehav i Rugvista, Bonesupport, Dometic och Efecte. I den negativa vågskålen fanns dock fondens exponering mot norska bolag då Atlantic Sapphire, Kalera och Kahoot utvecklades svagt.

Inledningsvis skriver förvaltarna att rapporterna för första kvartalet överlag har varit starkare än analytikernas förväntan främst drivet av god kostnadskontroll vilket resulterat i höga marginaler. Kursreaktionerna har dock varit mer modesta eller svaga på rapportdagen.

Dometic släppte en mycket stark rapport för första kvartalet. Förvaltarna noterade höga täckningsgrader på inkrementell omsättning, en trend som bör hålla i sig under kommande kvartal då orderboken är mycket stark.

"Bolaget klargjorde även att förvärv har högre prioritet under 2021 kontra tidigare år, där Dometic gjorde sitt andra förvärv under 2021 och adderade en amerikansk leverantör av eftermarknadsprodukter till bland annat husbil- och husvagnsmarknaden under slutet av Q1. Analytikerkåren har fått uppjustera sina estimat för kommande år, men fortsatt är det ingen som officiellt vågar tro på ett mer konsumentinriktat Dometic och en potentiell ”Thuleomställning”. En kittlande jämförelse är även amerikanska Yeti, som bland annat har ett liknande produkterbjudande inom kylboxar. Yeti handlas på ca 5 gånger förväntad försäljning för 2021 vilket kan jämföras med Dometics dryga 2", kommenterar förvaltarna vidare.

Under mars sjönk fondens innehav Kalera med 17 procent och bidrog kraftigt till månadens nedgång.

"Sedan bolagets senaste kapitalanskaffning, i samband med förvärvet av Vindara i mitten av februari har kursen rekylerat med drygt 30 procent. Aktien utvecklades mycket starkt under hösten 2020, till viss del genom de jämförelser som gjordes med AppHarvest, ett liknande bolag noterat i USA. Kursen i AppHarvest har emellertid halverats på sex veckor och utvecklingen visar på faran när aktier drivs av relativvärdering. Rent fundamentalt har utvecklingen för Kalera varit fortsatt positiv", skriver förvaltarna.

Adrigo Small & Midcap L/S, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,09
Fond i år, förändring i procent1,55
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER