Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap sjönk 3,15 procent i maj - lyfter fram Arla Plast och Bergman & Beving

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 3,15 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Bland fondens större innehav gav Bonesupport och Bergman & Beving störst bidrag till avkastningen medan resterande innehav utvecklades i linje med marknaden. Positiva bidragsgivare bland de medelstora bolaget var Dometic och Arla Plast.

Bergman & Beving är ett av fondens största bolag, förvaltarna skriver att många investerare nu talar om renodling av bolag och i det sammanhanget var företaget tidigt. År 2001 delades Addtech och Lagercrantz ut från bolaget, på senare år har även Momentum Group avknoppats.

"Vi ser nu återigen ett förändringsläge i Bergman & Beving. 1) Tillväxt. Vi bedömer att Bolaget, efter att ha haft i stort sett oförändrad försäljning de senaste åren, nu går in i en fas av kraftigare tillväxt, både organisk och förvärvad. Signalerna från nyligen tillträdde vd Magnus Söderlind är tydliga. Han har de senaste 13 åren varit ansvarig för affärsutveckling och företagsförvärv inom. Lagercrantz. Vi räknar med att en mer aktiv förvärvsstrategi kommer ge Bergman & Beving tvåsiffrig omsättningstillväxt de kommande åren", skriver förvaltarna.

Även marginalexpansion och multipelexpansion lyfts fram som potentiella värdeskapare för aktieägare.

Under maj deltog fonden i börsnoteringen av Arla Plast. Bolaget är en ledande europeisk tillverkare och leverantör av extruderade skivor primärt i polykarbonat.

"Vi ser ett Bolag som organiskt vuxit med dryga fem procent per år sedan 2008 och haft en kassaflödesmarginal i snitt om sex procent senaste fem åren. Rörelsekapital binds i verksamheten, ty Arla Plast är en underleverantör till underleverantören, men ändock har Bolaget uppvisat en avkastning på investerat kapital om cirka 15 procent vilket står sig starkt i jämförelse med noterade underleverantörer på nordiska börser", kommenterar förvaltarna.

Adrigo Small & Midcap L/S, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,15
Fond i år, förändring i procent-1,65
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER