Bildkälla: Stockfoto

Aerowash begär nu ett högre pris för sin amerikanska verksamhet

Flygplanstvättbolaget Aerowash fortsätter att arbeta på en försäljning av sin amerikanska verksamhet till US Aviation och har nu höjt begärt pris inför slutförhandlingen.

Parterna har haft en process sedan i slutet av november 2019. Avsiktsförklaringen kring förvärvet har förlängts flera gånger på grund av pandemin. Köpeskillingen var ursprungligen 16 miljoner dollar. Den sista förlängningen löper ut nu i slutet av oktober och villkoren är oförändrade.

En viktig faktor är de fyra AW-system som skeppades till USA i mars/april 2020 men som inte kommit i kommersiell drift. Under de senaste veckorna har Aerowash haft personal på plats i USA och arbetat med uppstartsfasen. Den nya planen innebär att kommersiell drift startar den 15 november i år. Aerowash har även höjt priset inför de stundande slutförhandlingarna till 22 miljoner dollar.

"Med personal äntligen på plats i USA har vi under de senaste veckorna kommit längre med uppstarten än vi gjort under de senaste 18 månaderna. Jag ser väldigt positivt på detta och att vi nu äntligen har möjlighet att driftsätta systemen hos Delta Airlines. Den tidplan vi nu kommit överens om är realistisk. Jag och styrelsen anser att denna strukturaffär är gynnsam för bolaget och aktieägarna. US Aviation har möjlighet som få andra att skala upp detta koncept i närtid. Vi har begärt ett högre pris eftersom vi anser att Aerowash idag är ett bättre bolag jämfört med hur bolaget såg ut för knappt två år sedan då den ursprungliga LOIn undertecknades", uppger vd Niklas Adler i en kommentar.

Parterna är överens om tidplanen. Formellt kommer nu en due diligence av Aerowash verksamhet att påbörjas omgående, det skall skrivas ett aktieöverlåtelseavtal senast den 21 januari 2022 och tillträde skall ske senast den 28 februari 2022.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER