Bildkälla: Stockfoto

Aerowash genomför kvittningsemission till garantikonsortium

Flygplanstvättbolaget Aerowash genomför en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemissionen som genomfördes i juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Garanterna kunde välja om de önskade betalt i kontant eller i form av aktier. Vissa garanter valde betalning i form av aktier. Aerowash emitterar 45 728 nya B-aktier i en kvittningsemission. Bolaget har därefter 9,36 miljoner B-aktier samt 0,2 miljoner A-aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER