Bildkälla: Stockfoto

Aerowash gör riktad nyemission samt företrädesemission

Flygplanstvättbolaget Aerowash har genomfört en riktad nyemission om 17 miljoner kronor samt tänker göra en företrädesemission på högst 25 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Emissionslikviden ska gå till att återbetala lån och därmed stärka den finansiella ställningen ytterligare.

Det tilläggs att bolaget upplever för närvarande ett kraftigt ökat antal offertförfrågningar och en stärkt balansräkning uppges underlätta fortsatt expansion.

"Vi ser en tydlig återhämtning i marknaden. Vår expansion i bland annat USA, Kina och Gulfen kräver investeringar och kapital. Med dessa två emissioner möjliggör vi för Aerowash att genomföra dessa offensiva marknadssatsningar samt skapar en finansiell stabilitet för att ta bolaget till nästa nivå. Med en stärkt balansräkning skapar vi samtidigt ett ökat förtroende hos våra kunder och partners", kommenterar Aerowashs vd Niklas Adler.

Den riktade nyemissionen gentemot ett begränsat antal svenska kvalificerade investerare skedde till en teckningskurs om 8,50 kronor per B-aktie. Deltagande investerare har utfärdat garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarande cirka 88 procent av dess volym.

I företrädesemissionen berättigar en befintlig aktie till teckning av en ny aktie. Teckningskursen kommer vara densamma, alltså 8,50 kronor per aktie.

Sista handelsdag inklusive rätt att delta i företrädesemissionen är satt preliminärt till den 24 maj. Teckningsperioden kommer löpa mellan 27 maj och 11 juni, med offentliggörande av utfall omkring den 16 juni.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER