Bildkälla: Stockfoto

Aerowash handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Flygplanstvättbolaget Aerowash handlas i dag den 25 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 8,50 kronor per aktie. Tecknngstiden löper från 27 maj till 11 juni och handel med teckningsrätter sker den 28 maj till 8 juni.

Flygplanstvättbolaget Aerowash handlas i dag den 25 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 8,50 kronor per aktie. Tecknngstiden löper från 27 maj till 11 juni och handel med teckningsrätter sker den 28 maj till 8 juni.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER