Bildkälla: Stockfoto

Aerowash minskar omsättning och resultat - ser positivt på marknadsläget

Flygplanstvättbolaget Aerowash redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 37,0 procent till 1,7 miljoner kronor (2,7).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-1,2). Resultatet före skatt var -3,4 miljoner kronor (-2,4). Resultatet efter skatt blev -1,4 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,25). Likvida medel uppgick till 2,7 miljoner kronor (1,7).

"Vi ser positivt på marknadsläget och att detta ytterligare kommer förbättras under våren och sommaren när vi kan visa på fördelarna med AW3 i operativ miljö, och då US Aviation kommer igång med drywash-konceptet hos Delta Airlines. Fördelarna med vårt drywash-koncept är uppenbara. Minskat behov av personal, vatten och kemikalier samt kortare ställtider och eldrift är mycket starka försäljningsargument", skriver vd Niklas Adler. Han skriver också att resandet nu öppnas upp efter pandemin.

Aerowash-chefen tar också upp att bolaget under 2021 tog ett stort kliv framåt med lanseringen av tredje generationens tvättsystem, modell AW3 (tidigare kommunicerad som AW18).

Strukturaffären i USA är i allra högsta grad levande.

"Som framgick av förra veckans pressmeddelande har US Aviation fortsatt intresse av att förvärva verksamheten då den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines har genomförts. Som framgick av pressmeddelandet beräknas denna aktivitet ske mellan den 15 mars och 1 april eller däromkring. Jag och styrelsen ser fortsatt positivt på strukturaffären och kommer verka för att den ska genomföras", uppger han.

Aerowash, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning1,72,7-37,0%
Rörelseresultat-3,3-1,2
Resultat före skatt-3,4-2,4
Nettoresultat-1,4-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,25
Likvida medel2,71,758,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER