Bildkälla: Stockfoto

Aerowash minskar omsättning och rörelseresultat, märkt ökat intresse i marknaden

Flygplanstvättbolaget Aerowash redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 34,8 procent till 1,5 miljoner kronor (2,3).

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,9 miljoner kronor (1,7).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet före skatt var -4,1 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet efter skatt blev -4,2 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,84 kronor (-0,36).

Likvida medel uppgick till 1,6 miljoner kronor (1,7).

"Omställningstrycket på flygindustrin är stort. Lösningar som kan erbjuda ökad automation och effektivisering som dessutom är mer miljövänliga väcker stort intresse. Trots den pågående pandemin har vi därför under de senaste månaderna märkt ett utökat intresse i marknaden, särskilt i Asien och Mellanöstern. Tillsammans med våra partners flyttar vi successivt fram vår position i marknaden", skriver vd:n Niklas Adler.

Aerowash, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning1,52,3-34,8%
Rörelseresultat-4,1-1,7
Resultat före skatt-4,1-1,8
Nettoresultat-4,2-1,8
Resultat per aktie, kronor-0,84-0,36
Likvida medel1,61,7-5,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER