Bildkälla: Stockfoto

Aerowash ökar intäkterna rejält och minskar förlusten i andra kvartalet

Flygplanstvättbolaget Aerowash ökar intäkterna rejält och minskar förlusten i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 193,8 procent till 4,7 miljoner kronor (1,6).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet före skatt var -1,4 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-3,0). Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,62).

Aerowash har under andra kvartalet genomfört en större refinansiering av bolaget. Genom en riktad nyemission och en företrädesemission tog bolaget in knappt 39 miljoner kronor före emissionskostnader.

- Angående strukturaffären med US Aviation så fortsätter processen med målsättning att kunna ha ett överlåtelseavtal på plats per den sista oktober i år. Transaktionen har dragit ut på tiden på grund av covid-pandemins effekter på flygindustrin. Den kommersiella driftsättningen av maskinerna i USA har försenats över ett år på grund av pandemin. Detta moment är en viktig milstolpe för att komma vidare med transaktionen, kommenterar vd Niklas Adler i delårsrapporten.

- För närvarande pågår ett intensivt arbeta med att driftsätta maskinerna i USA. Eftersom USA fortfarande inte tillåter inresor för personer från Schengen-området sker all utbildning och teknisk support på distans, vilket gör det hela mer komplicerat. Men samarbetet är mycket gott och vi räknar med att driftsättningen ska kunna ske inom en mycket snar framtid för att därefter gå vidare med strukturaffären, fortsätter han.

- Jag och styrelsen ser fortsatt positivt på en sådan strukturaffär. Allt annat lika anser vi att Aerowash idag är ett starkare och bättre bolag jämfört med hur bolaget såg ut i november 2019 då den ursprungliga LOI:n undertecknades med US Aviation, vilket har förmedlats till US Aviation. Avslutningsvis kan vi se fram emot en spännande och händelserik höst för Aerowash, avslutar Niklas Adler.

Aerowash, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning4,71,6193,8%
Rörelseresultat-0,6-2,0
Resultat före skatt-1,4-3,1
Nettoresultat-1,3-3,0
Resultat per aktie, kronor-0,19-0,62
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER