Bildkälla: Stockfoto

Aerowash ökar omsättning och minskar förlusten - fokus på marknader med snabb återhämtning under 2021

Flygplanstvättbolaget Aerowash redovisar ökande omsättning och minskad förlust i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 125,0 procent till 2,7 miljoner kronor (1,2).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-3,9).

Resultatet före skatt var -2,4 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,43).

Likvida medel uppgick till 1,7 miljoner kronor (5,2).

Aerowash vd Niklas Adler uppger att 2021 börjat lovande med en orderbok för närvarande som uppgår till 10 miljoner kronor.

Under 2021 kommer Aerowash fokus ligga på USA, Kina samt andra utvalda marknader.

"Under 2021 kommer vi fokusera särskilt på USA, Kina och utvalda marknader i Asien/Mellanöstern. Det är i dessa regioner återhämtningen går snabbast, samt tillväxt och volymer finns", skriver Adler.

Aerowash, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning2,71,2125,0%
Rörelseresultat-1,2-3,9
Resultat före skatt-2,4-4,0
Nettoresultat-1,2-2,1
Resultat per aktie, kronor-0,25-0,43
Likvida medel1,75,2-67,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER