Bildkälla: Stockfoto

Aerowash ökar omsättning och vänder till vinst under första kvartalet

Flygplanstvättbolaget Aerowash flerdubblade omsättningen och vände till vinst i det första kvartalet.

Omsättningen steg 243,5 procent till 7,9 miljoner kronor (2,3).

Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (-1,6), med en rörelsemarginal på 13,9 procent.

Resultatet före och efter skatt var 0,8 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie hamnade på 0,09 kronor (-0,5).

I första kvartalet vände Aerowash till vinst. Både serviceverksamheten i Finland och maskinproduktionen i Sverige visade positiva resultat.

"Som många andra upplever vi dock stora utmaningar i leverantörsledet vilket medför vissa förskjutningar i färdigställandet av de maskiner som för närvarande är i produktion", skriver vd Niclas Adler i rapporten.

Aerowash meddelade igår att det positiva marknadsläget i USA medfört att US Aviation meddelat att man nu avser att gå vidare med transaktionsprocessen. Båda parter har utsett legala rådgivare för transaktionen och en tidplan kommer utarbetas i samråd med dessa rådgivare.

"Som aktieägare i Aerowash finns det anledning att se hoppfullt på framtiden. Förutom den pågående transaktionsprocessen med US Aviation förstärks vårt marknadsläge hela tiden genom vårt idoga arbete", avslutar Aerowash-chefen.

Aerowash, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning7,92,3243,5%
Rörelseresultat1,1-1,6
Rörelsemarginal13,9%
Resultat före skatt0,8-2,5
Nettoresultat0,8-2,5
Resultat per aktie, kronor0,09-0,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER